جراحی آب مروارید (فیـکو)

۱۳۹۶-۹-۴ ۱۱:۰۵:۱۲ +۰۰:۰۰

کاتاراکت یا آب مروارید، یک بیماری چشمی است که در آن، ناحیه ابرمانند بدون دردی روی عدسی چشم ایجاد می‌شود. این ضایعه درواقع کدورت عدسی بیمار است که بصورت مه‌آلود شدن دید، خود را نشان می‌دهد. این حالت موجب اختلالاتی در دید و تاری دید می‌شود. آب مروارید اغلب در افراد مسن اتفاق می‌افتد. تصویر [...]

جراحی آب مروارید (فیـکو) ۱۳۹۶-۹-۴ ۱۱:۰۵:۱۲ +۰۰:۰۰