جراحی ویترکتومی چیست و چگونه به بینایی کمک میکند؟

در جراحی ویترکتومی، خون یا باقیمانده های عفونت از چشم خارج می‌شود؛ در این شیوه، اغلب شاهد بهبود بینایی یا تثبیت آن هستیم.
با این روش، همچنین می توان جسم خارجی را که به دنبال ضربه در داخل چشم گیر افتاده است، خارج کرد. در صورتی که این اجسام خارج نشوند، بینایی در اغلب موارد دچار آسیب می‌شود.
در این نوع جراحی نیز چشم پزشک شما در مورد انتخاب روش ارجح بیهوشی «موضعی یا عمومی» تصمیم خواهد گرفت. همچنین ممکن است به مدت یک شب در بیمارستان بمانید. گاهی قبل از جراحی، نیاز به معاینه بالینی وجود دارد.

 

فرایند جراحی ویترکتومی:

مدت عمل جراحی بسته به شرایط بیمار از یک تا چند ساعت متغیر است. در برخی شرایط ممکن است چشم پزشک روش های دیگری را نیز به صورت همزمان انجام دهد که شامل ترمیم جداشدگی شبکیه یا خارج کردن آب مرواید است.

طی این جراحی که توسط میکروسکوپ انجام می‌شود، وسایل ظریف جراحی با ایجاد برش کوچکی در صلبیه (بخش سفید رنگ چشم) در داخل چشم قرار می‌گیرند.

 

 

 

 

به منظور دستیابی به بهترین میزان بینایی، ممکن است چشم پزشک یک یا چند مورد از موارد زیر را انجام دهد:

  • خارج کردن تمام زجاجیه کدر شده

  • خارج کردن بافت آسیب دیده موجود و تلاش برای برگرداندن شبکیه به محل اصلی خود

  • خارج کردن جسم خارجی

  • درمان با لیزر برای کاهش احتمال خونریزی در آینده یا ثابت کردن از هم گسیختگی شبکیه

  • جایگزین کردن گاز یا هوا در چشم برای کمک به باقی ماندن شبکیه در محل مناسب

  • جایگزین کردن روغن سیلیکون در چشم که معمولا نیاز به جراحی بعدی دارد.

 

۱۳۹۶-۹-۸ ۱۲:۳۶:۴۵ +۰۰:۰۰